FUNDUSZE EUROPEJSKIE


W dniu 23-09-2016 roku Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca Spółka Akcyjna podpisała Umowę o dofinansowanie dotycząca projektu pt. "Innowacyjna technologia zabezpieczenia druków zwartych przed fałszowaniem" w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu:

„Innowacyjna technologia zabezpieczania druków zwartych przed fałszowaniem”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności Drukarni Wydawniczej im. W. L. Anczyca S. A. poprzez wdrożenie własnej nowej technologii, jak dotąd nie stosowanej na świecie - zabezpieczania druków zwartych przed fałszowaniem.

Efektem wdrożenia tej technologii będzie uruchomiona produkcja innowacyjnych, dotychczas nie oferowanych na rynku produktów - znakowanych, kodowanych druków zwartych, w tym zabezpieczonych przed kopiowaniem.

 

 • całkowity koszt netto realizacji projektu: 4 591 581,56 PLN
 • całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 4 585 155,37 PLN
 • wartość dofinansowania: 2 521 335,45 PLN
 • okres realizacji: 31.01.2016 – 30.09.2017

Zapytanie ofertowe nr 011/2017 na przeprowadzenie zewnętrznej ekspertyzy w zakresie wdrazania nowej technologii zabezpieczenia druków zwartych przed fałszowaniem

 • "Zapytanie_ofertowe_nr_011_2017.pdf" 26.07.2017
 • Załącznik_1.doc

 • Wyniki "Zapytanie ofertowe nr 011/2017 na przeprowadzenie zewnętrznej ekspertyzy w zakresie wdrazania nowej technologii zabezpieczenia druków zwartych przed fałszowaniem" 17.08.2017


  Zapytanie ofertowe nr 010/2017 na dostawę nowego systemu proofingu do druków kolorowych

 • "Zapytanie_ofertowe_nr_010_2017.pdf" 02.06.2017
 • Załącznik_1.doc
 • Załącznik_2.doc

 • Wyniki "Zapytanie ofertowe nr 010/2017 na dostawę nowego systemu proofingu do druków kolorowych" 29.06.2017


  Zapytanie ofertowe nr 009/2017 na dostawę dwóch nowych drukarek atramentowych z dwiema głowicami każda do nanoszenia znaków atramentem widocznym i widocznym w świetle UV wraz z oprogramowaniem

 • "Zapytanie_ofertowe_nr_009_2017.pdf" 23.05.2017
 • Załącznik_1.doc
 • Załącznik_2.doc

 • Wyniki "Zapytanie ofertowe nr 009/2017 na dostawę dwóch nowych drukarek atramentowych z dwiema głowicami każda do nanoszenia znaków atramentem widocznym i widocznym w świetle UV wraz z oprogramowaniem" 06.06.2017


  Zapytanie ofertowe nr 008/2017 na dostawę dwóch nowych drukarek atramentowych z dwiema głowicami każda do nanoszenia znaków atramentem widocznym i widocznym w świetle UV wraz z oprogramowaniem

 • "Zapytanie_ofertowe_nr_008_2017.pdf" 28.04.2017
 • Załącznik_1.doc
 • Załącznik_2.doc

 • Unieważnienie zapytania ofertowego nr 008/2017 na dostawę dwóch nowych drukarek atramentowych z dwiema głowicami każda do nanoszenia znaków atramentem widocznym i widocznym w świetle UV wraz z oprogramowaniem_23.05.2017


  Zapytanie ofertowe nr 007/2017 na dostawę nowego systemu oprogramowania służącego do przesyłania zleceń z systemu CtP do maszyny drukującej MAN ROLAND - Upgrade Integration Pilot 2.0.

 • "Zapytanie_ofertowe_nr_007_2017.pdf" 30.03.2017
 • Załącznik_1.doc
 • Załącznik_2.doc

 • Wyniki postępowania z przeprowadzenia procedury wyboru "Zapytanie ofertowe nr 007/2017 na dostawę nowego systemu oprogramowania służącego do przesyłania zleceń z systemu CtP do maszyny drukującej MAN ROLAND - Upgrade Integration Pilot 2.0." 26.06.2017


  Wyniki "Zapytanie ofertowe nr 007/2017 na dostawę nowego systemu oprogramowania służącego do przesyłania zleceń z systemu CtP do maszyny drukującej MAN ROLAND - Upgrade Integration Pilot 2.0." 20.04.2017


  Zapytanie ofertowe nr 006/2017 na dostawę nowej maszyny do cyfrowego druku monochromatycznego.


 • "Zapytanie_ofertowe_nr_006_2017.pdf" 23.02.2017
 • Załącznik_1.doc
 • Załącznik_2.doc


 • Wyniki "Zapytanie ofertowe nr 006/2017 na dostawę nowej maszyny do cyfrowego druku monochromatycznego" 09.03.2017


  Zapytanie ofertowe nr 005/2017 na dostawę nowej maszyny do cyfrowego druku monochromatycznego.


 • "Zapytanie_ofertowe_nr_005_2017.pdf" 07.02.2017
 • Załącznik_1.doc
 • Załącznik_2.doc


 • Unieważnienie zapytania ofertowego nr 005/2017 na dostawę nowej maszyny do cyfrowego druku monochromatycznego._23.02.2017


  Zapytanie ofertowe Maszyna do oprawy bloków w okładkę miękką

  Wyniki "Zapytanie ofertowe Maszyna do oprawy bloków w okładkę miękką nr 004/2016" 19.12.2016 • "Zapytanie_ofertowe_nr_004_2016.doc" 30.11.2016
 • Załącznik_1.doc
 • Załącznik_2.doc


 • Zapytanie ofertowe Maszyna do okładek

  Wyniki "Zapytanie ofertowe Maszyna do okładek
  nr 03/2016" 02.12.2016


 • "Zapytanie_ofertowe_nr_03_2016_v_ost.pdf" 28.10.2016
 • Załącznik_1.doc
 • Załącznik_2


 • Zapytanie ofertowe Maszyna B3

  Wyniki "Zapytanie ofertowe Maszyna B3" 11.03.2016


 • "Zapytanie_ofertowe_Maszyna_B3.pdf" 05.02.2016
 • Załącznik_1
 • Załącznik_2
 • Załącznik_3
 • Załącznik_4
 • Zapytanie ofertowe Linia szyjąca

  Wyniki "Zapytanie ofertowe Linia szyjąca" 15.03.2016


 • "Zapytanie_ofertowe_Linia _szyjąca.pdf" 05.02.2016
 • Załącznik_1
 • Załącznik_2

 • oferta
  produkty
  rodzaje okładek
  rodzaje uszlachetnień
  rodzaje dodatków
  druk cyfrowy
  usługi dodatkowe
  przykłady realizacji
  rodzaje papieru i druku

  poradnik
  formaty plików
  wymogi techniczne
  wydruki wzorcowe
  CtP
  raster i liniatura
  postscript

  o firmie
  historia firmy
  nagrody i certyfikaty
  park maszynowy

  kontakt
  mapa strony
  pomoc