KONTAKT

Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A.
ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków
NIP: 679-26-46-464, Regon: 357216404
Bank: Millennium S.A. 62 1160 2202 0000 0000 8176 8651
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009895
Kapitał zakładowy: 2 800 000,00 PLN

Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A. czynna jest w godzinach
od: 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku (biura)
od: 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku (magazyn)

telefony:
księgowość: 517 052 934
technologia: 517 053 200
produkcja: 501 140 009
fax: 12 350 60 48
e-mail: dw@drukarnia-anczyca.com.pl


oferta
produkty
rodzaje okładek
rodzaje uszlachetnień
rodzaje dodatków
druk cyfrowy
usługi dodatkowe
przykłady realizacji
rodzaje papieru i druku

poradnik
formaty plików
wymogi techniczne
wydruki wzorcowe
CtP
raster i liniatura
postscript

o firmie
historia firmy
nagrody i certyfikaty
park maszynowy

kontakt
mapa strony
pomoc